En pjäs inspirerad av samtal med personal inom omsorg och IVA


Regi - Karin Blixt och ensambeln

På scen - Anette Sevreus, Karin Blixt, Emeli Jansson

Musik - Björn Knutsson

Scen/ljus - Diblik Rabia Leon

Koreograf - Minna Elif Wendin

Foto - Jarle Hammer

Dramaturg - Petra Revenue


Premiär: 9 feb kl 19, Teater Cinnober

Spelas februari: Ons 15, kl 19

tors 16, kl 19, samtal med Ia Mårtensson Astvik efter förest.

Ons 22, kl 19

tors 23, kl 13,(FULLBOKAD)

Mars: Ons 1, kl 19

tors 2, kl 13 (OBSERVERA TIDEN)


Längd: 1.20

Tillgänglighet: Plats för rullstolar, toalett en tr ned.


Produceras av:

Boka din biljett

på Kulturpunkten:

Det är mars 2020 och en pandemi har brutit ut.

Undersköterskan JOJJO har varit mammaledig, och när hon kommer tillbaks till nattjobbet på intensiven hamnar hon mitt i stormens öga. Men Jojjo har ett sömnproblem och till slut börjar dröm och verklighet smälta samman. Vad gör hon om valet är att rädda andras liv, eller sig själv?


KATARINA arbetar inom hemtjänst. När pandemin bryter ut uppstår kaos. Men Katarina klarar alllt – tills hon av misstag, smittar en boende med covid.

 

Ängel? är berättelsen om hur hur pandemin förändrade livet för många, men också ett sökande efter vad som läker oss; den helande kraften i kärlek, och i raseriet som får oss att orka vidare.

Boka din biljett här:

BILJETTER:

vuxen 170 sek

Student, arbetslös, pensionär: 100 sek


Du kan även boka biljett genom att

kontakta oss: stollarbollar@bahnhof.se

BERÄTTELSER, MINNEN

Vittnesmål från pandemin och omsorgen

Tillsammans med Ängel? presenterar vi Berättelser, minnen. En minnesplats över pandemin. Men också skildringar av vad omsorg är och kan vara.


Vi är stolta över att kunna bjuda Ia Mårtensson Astvik, trauma-utbildadgestaltterapeut och leg psykoterapeut. Ia var en stödperson på SÖS under pandemin och kommer att tala om lidandets betydelse.


En annan gäst är Silvana Vretoska som startade Hemtjänstupproret. Silvana är en viktig röst i kritiken mot hur omsorgspersonalen behandlades under pandemin.


Vi visar också Hans Carbes vackra serie, Self Portraits, om mötet med omsorgen ur hans perspektiv.


Projektet är stöttat av PRONTO

Det gick inte att andas efter 5 minuter. Jag hörde inte vad de sa. Folk ropade. Det pep överallt. Det kändes som ett stort kaos.

Många av oss som arbetar inom kultur arbetar också i perioder inom omsorgen. Och när pandemin bröt ut 2020 arbetade jag på ett äldreboende för dementa. Allt ställdes på sin spets. Hur mycket tid vi kunde lägga på varje boende, hur vi skulle behandla dem som fick symptom, men också - hur värderar samhället omsorgsarbete?

Det är svårt att förklara för en utomstående hur mycket drama som kan rymmas under ett arbetspass. Du möter människor i deras längtan, deras intimaste fysiska och psykiska ögonblick. I deras raseri. Men för att möta människor måste du själv vara öppen. Och mötet med andra kommer att sätta spår.

Det finns en längtan efter att samtala om sorg, om skörhet, om att behöva ge sig till andras händer. Hur vi påverkas av varandra i de mest vardagliga situationer? Och hur det vi ser som vardag rymmer så mycket kärlek, sorg och drama.

Vi som driver det här projektet om omsorg är Stollar Bollar. Vi samarbetar med Kommunal Väst och har i olika faser stöttats av: Konstnärsnämnden, Göteborgs stad, KUR, Vgr, Abf, Dramatikerförbundet, Byggnads Kulturstipendium.

Karin Blixt / projektledare

2020 började Stollar Bollar utforska temat omsorg. Det har skett genom work-shops, samtal, intervjuer och scenkonst där historier, rörelse och publikmöten vävs samman.

Vår research fortsätter parallellt med att uppsättningen Ängel? tar form.


Under 2021 inledde vi ett samarbete med Göteborgs världskulturmuséum som ledde till  en offentlig performance på Världskulturmuseets scen. Kvällen avslutades med ett samtal med Ia Mårtensson Astvik, trauma-utbildadgestaltterapeut och leg psykoterapeut, där vi frågar oss hur vi kan hantera detrauman som inte bara patienter men också personal genomgick under pandemin.Och är kärlek en praktiskt kunskap i mötet med en annan människa.

Ia är en samarbetspartner och som varit med från början i projektet och hennes uppsats "Attention Is Love" använder vi som referenslitteratur.


Konstnären Hans Carbe är en annan återkommande samarbetspartner som i sina verk bidrar med ett eget konstnärligt uttryck som kan skildra upplevelsen att ta emot omsorg.


Text och regi, performance: Karin Blixt i samarbete med ensambeln, inspirerad av intervjuer och samtal med omsorgsarbetare.

På scen: Minna Elif Wendin, Peter Carlstedt, Karin Blixt

Musik: Björn Knutsson