Manus workshops

Petra är huvudlärare på Alma Manusutbildning, undervisar regelbundet på Valand i dramaturgi och handleder manusarbete. Förutom detta bedriver hon egna manus-retreats under namnet DRAMAQUEEN.


Hon håller även föredrag och workshops för företag som arbetar med storytelling och besöker skolor med ett enklare upplägg.

Jag forskar i karaktärsbygge med hjälp av nygamla begrepp från psykologins värld och prövar i år en modell som inte tar fasta på plotlinje, vändpunkter och vilja, utan tar avstamp i livslögner som, ofta mot karaktärens vilja skalas av.


Läs mer


Inom Alma undervisar jag i karaktärsdriven dramaturgi, planerar undervisning tillsammans med vår utbildnings och konstnärliga ledare Sara Broos... samt handleder kort och långfilm. Alma Löv är en vidareutbildning för professionella manusförfattare.


Läs mer


För dig som är nyfiken på ton och tilltal. På min youtube-kanal har jag lagt upp en skrivarkurs i kortare format.