Livsmönster, handlar om att överföra omsorg via hantverk och hur samlad erfarenhet kan bygga något nytt, där material och berättelser vävs in i varandra.

Tillsammans skapar vi ett verk av olika mönster och livsberättelser.

Att dela kunskap och berättelser


I Community Art möts människor för att lyfta ett område, en fråga, ett tema eller en historia genom konst och samverkan.

Livsmönster bygger på deltagares intresse för textila hantverk och deras berättelser.


Vi använder oss av symöten som ett sätt att mötas. Symöten förenar människor, främst kvinnor, över hela världen.

Men hur är hantverket kopplat till våra liv?

Till omsorgen om varandra?

Samtidigt som vi prövar olika hantverk får vi inblick i varandras berättelse.


Vi samarbetar med Blå Stället, Angered. Här håller vi våra gemensamma symöten, och här anordnade vi ett stort, öppet, symöte för alla i juni tillsammans med textilgruppen, Lapphexorna. (foto från symötet 17e juni av Maja Kristin Nylander)


Projektledare för Livsmönster är Subani Melin och Karin Blixt. Projektet är en del av Com.Fusion som drivs av Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götaland, och stöttas även av Theodor och Hanne Mannheimers fond och Kulturrådet.

LIVS-

MÖNSTER

Textila mönster och deras berättelser

ÖPPET SYMÖTE

Välkommen till symöte på gräsmattan utanför Blå Stället. Ta med picknic eller bli bjuden på fika. Skapa på plats – material finns! Eller umgås med andra över ditt eget hantverk.

Föreningarna Lapphexorna med flera är också på plats!

För hela familjen och alla vänner.

 

Lördag 17 juni

Kl. 12-15

Plats: Gräsmattan bakom Blå Stället

Vid dåligt väder: inomhus, Blå Stället

BILDER FRÅN SYMÖTE, 17 juni, fotograf Maja Kristin Nylander

LIVSMÖNSTER ÄR DELTAGARBASERAD KONST

Livsmönster är ett deltagarbaserat konstprojekt där vi undersöker hur vi överför omsorg via hantverk.

Vi har lyft fram berättelserna kring hantverk genom intervjuer och handarbete och samtal i grupp. Deltagarnas berättelser har speglats i konst som först visades offentligt 17e juni under ett stort öppet symöte.

Vi kan göra liknande workshops i olika sammanhang där grunden är arbete med händerna, lyssnande och berättelser utifrån föremål.


Maila Subani och Karin här:

stollarbollar@bahnhof.se

Subani Melin är textilkonstnär och konstpedagog. Hon var bland annat projektledare för Textilgraffiti-festivalen i Bergsjön 2022, samt deltog i kompetensutveckling på Förvaltningen för kulturutveckling, Vgr, där hon fokuserade på textilhantverk i Bergsjöområdet.

 

Karin Blixt pendlar mellan skådespeleri, dramaturgi, manus, regi. Hon är en del av Stollar Bollar som producerar scenkonst, film och berättelser. Karin arbetar med temat omsorg, och hennes senaste pjäs Ängel? spelades 2023 på teater Cinnober.

Plats: Blå Stället, Angered

Fika och material: Finns

Inga förkunskaper behövs.

Kostnad: Ingen kostnad

Tid, onsdagar: 18.00-20.00

Datum:

5 april

19 april

3 maj

17 maj

31 maj

14 jun

Avslutning med hantverkspickninck 17 jun på gräsmattan utanför Blå Stället.